termomodernizacja termomodernizacja

TERMOMODERNIZACJA

Ocieplenie budynku i usprawnienie instalacji grzewczej czy kompleksowa termomodernizacja z wymianą stolarki i modernizacją źródeł światła? Ważne jest, aby wyjść od właściwej analizy i w efekcie uzyskać jak największe oszczędności, a także korzyści dla środowiska

KIEDY TERMOMODERNIZACJA JEST KONIECZNOŚCIĄ?

Nowe budynki wznoszone są z zachowaniem wysokich parametrów efektywności energetycznej. Większym wyzwaniem są budynki już istniejące, które również powinny mieć podobny standard, a są przeważnie energochłonne i niedogrzane.

Jak zmniejszyć koszty ogrzewania?

Koszty ogrzewania budynku, w tym również wody użytkowej są dużym obciążeniem budżetów domowych. Warunkiem zmniejszenia zużycia energii, tym samym zmniejszenia kosztów jego eksploatacji jest termomodernizacja. Co ważne, przedsięwzięcie to wiążę się również z podniesieniem komfortu mieszkania i bezpieczeństwa. Nie można pomijać tu również korzyści środowiskowych.

Skuteczna termomodernizacja

Efektywna technologicznie i ekonomicznie termomodernizacja budynku wymaga kompleksowej analizy jego stanu technicznego z audytem energetycznym włącznie. Ważne jest, aby zakres prac remontowych i modernizacyjnych polegał nie tylko na ociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie stolarki, ale również na wymianie systemu grzewczego.

Chodzi tu głównie o wymianę przestarzałych kotłów na paliwa stałe w idywidualnych kotłowniach - głównej przyczyny smogu - na nowoczesne kotły niskoemisyjne. W zakres termomodernizacji wchodzi także usprawnienie systemu wentylacji, a nawet modernizacja źródeł światła.

Budynki w Polsce Budynki w Polsce

CO OBEJMUJE TERMOMODERNIZACJA?

  1. Ocieplenie budynku - ścian, dachów i stropodachów, stropów nad piwnicami, także podłóg.
  2. Wymianę okien i drzwi zewnętrznych na energooszczędne.
  3. Modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym również instalację systemów zarządzania energią.
  4. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
  5. Modernizację systemów HVAC (ciepło, wentylacja i klimatyzacja) z uwzględnieniem zastosowania wysokosprawnej rekuperacji energii.
  6. Modernizację instalacji elektrycznej i źródeł oświetlenia.

Termomodernizacja w praktyce

JAK BUDOWAĆ, ABY NIE MODERNIZOWAĆ

TERMOMODERNIZACJA W LICZBACH

3.5 mln

Kotłów węglowych wymaga wymiany

46 %

Budynków wielorodzinnych nie spełnia warunku dot. wartości referencyjnej EP

28 %

Można zmniejszyć wartość wskaźników EP i EK stosując w budynkach wielorodzinnych sprawny system grzewczy i OZE

400 tys.

Budynków w Polsce wymaga poprawy standardu energetycznego

103 mld zł

Obiecał Mateusz Morawiecki na walkę ze smogiem

MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ

WYMIANA STOLARKI

Termomodernizacja - ważne pojęcia

Audyt energetyczny

"Czyste powietrze"

Efektywność energetyczna

Ulga termomodernizacyjna

USPRAWNIENIE SYSTEMU WENTYLACJI

MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

Termomodernizacja nie może być celem samym w sobie. Należy pamiętać o tym, że na końcu całego procesu jest człowiek, który w domu ma się czuć po prostu dobrze

TERMOMODERNIZACJA I ARCHITEKTURA

Termomodernizacja ma na celu przede wszystkim poprawienie efektywności energetycznej budynku. Ale nie tylko. Może być dobrą okazją i zarazem narzędziem do podniesienia wartości architektonicznej budynku. Przedstawiamy efekt takiej właśnie termomodernizacji budynku jednorodzinnego - projekt zgłoszony w konkursie Remont Roku 2018.

Przed termomodernizacją Po termomodernizacji